logo

Falu Dansklubb

Kurser inom Swingdanser

Styrelsen

Det här är Falu Dansklubbs styrelse år 2017:

Ordförande: Magnus Staffan

Vice ordförande: Louise Kihlborg

Kassör: Bertil Johansson

Ledamöter: Helena Hjelm (sekreterare), Ylva Granbom

Suppleanter:  Lars Vegerfors, Sara Winter

Kontakta styrelsen: info@faludansklubb.se