logo

Falu Dansklubb

Kurser inom Swingdanser

Styrelsen

Det här är Falu Dansklubbs styrelse år 2017:

Ordförande: Magnus Staffan

Vice ordförande: Magnus Tingnert

Kassör: Bertil Johansson

Ledamöter: Maria Näs, Ylva Granbom

Suppleanter:  Jessica Erlandsson, Lina Törnqvist (sekreterare)

Kontakta styrelsen: info@faludansklubb.se