logo

Falu Dansklubb

Kurser inom Swingdanser

Allmänna villkor

Anmälan till kurs görs alltid i dans.se. Anmälan är bindande och efter antagning skall deltagaravgiften betalas inom den angivna tidsramen som meddelas i antagningsbeskedet.

Möjlighet att få tillbaka redan inbetald avgift finns om avanmälan görs till info@faludansklubb.se innan första kurstillfället. Då har klubben möjlighet att anta annan deltagare som står på kö. Görs inte detta är man betalningsskyldig oavsett om man väljer att delta på kursen eller inte. För grundkurs gäller att avanmälan måste göras via e-mejl före andra kurstillfället.

Vid sjukdom/skada finns möjlighet att helt eller delvis få tillbaka redan inbetald kursavgift. Avanmälan måste alltid göras så snart som skadan/sjukdomen uppkommit. Görs avanmälan före kursstart kan hela avgiften återfås. Om mer än halva terminen återstår när anmälan görs kan halva avgiften fås tillbaka. Om mindre än halva terminen återstår ges ingen återbetalning. Inbetald medlemsavgift återbetalas inte vid sjukdom/skada.