Härmed kallas alla medlemmar i Falu Dansklubb till ordinarie årsmöte måndag 11 april kl. 19.00 i Lilla Gymnastiksalen på Lugnet i Falun! Vi dansar till DJ-musik kl 19-20, årsmötet börjar kl 20, beroende på hur länge det tar (max en timme) så fortsätter vi dansa till kl 22 för de som vill.

Självklart är det inget inträde till årsmötet.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan från 4 april.

Om du har ett förslag som du vill ta upp på årsmötet så behöver vi få det till styrelsen senast 4 april för att hinna med att behandla det innan årsmötet. Självklart finns det utrymme för spontana frågor också, men beroende på frågans art kanske vi inte behandlar den på årsmötet utan får ta den med oss till styrelsens normala arbete eller vänta med den till nästa årsmöte.

Varmt välkomna!

Med Vänlig Hälsning Styrelsen för Falu Dansklubb

För er som inte är så föreningsvana kan vi berätta att:

-Vi på årsmötet berättar om klubbens verksamhet under 2021 (ekonomi, aktiviteter, mm) och så får årsmötet godkänna det (eller inte).

-Sen går årsmötet igenom planerna inför 2022 (budget, aktiviteter, mm).

-Årsmötet ska välja klubbens funktionärer för det kommande året. Det är valberedningen som presenterar lämpliga kandidater. Om du inte är tillfrågad i förväg så är du inte påtänkt som funktionär, om du däremot vill engagera dig i klubbens verksamhet så får du gärna höra av dig med ett mail, prata med någon i styrelsen eller din kursledare, etc.