Inom Lindy Hop kommer följande kurser erbjudas:

Lindy Hop Grundkurs 1, start måndag 5/9 kl 20, 6 ggr

Lindy Hop Grundkurs 2, start måndag 17/10 kl 20, 6 ggr

Lindy Hop Medel/Medelavancerad, start tisdag 6/9 kl 20, 12 ggr

Till ANMÄLAN