För generella frågor kontakta: info@faludansklubb.se

Generella Lindy Hop frågor: lindyhop@faludansklubb.se

Lindy Hop Grundkurs: lindygrund@faludansklubb.se

Lindy Hop Nybörjarmedel: lindynyborjarmedel@faludansklubb.se

Lindy Hop Medel: lindymedel@faludansklubb.se

Stepp: stepp@faludansklubb.se

Autentisk Jazz: jazz@faludansklubb.se