Styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2022/2023:

Magnus Staffan (ordförande)

Emma Bond Larsson (vice ordförande)

Maja Karlsson (sekreterare)

Bertil Johansson (kassör)

Anouk Jolin (ledamot)

Lars-Åke Berglöf (suppleant)

Emma Hagman (suppleant)