Styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2023:

Magnus Staffan (ordförande)

Emma Larsson Bond (vice ordförande)

Anouk Jolin (sekreterare)

Nanna Östlund (vice sekreterare, suppleant)

Bertil Johansson (kassör)

Petter Börjesson (vice kassör)

Lars-Åke Berglöf (suppleant)